Minyons Escoltes i Guies de Catalunya - Agrupament Escolta Jaume Caresmar i Mª Antònia Salvà

A.E. Jaume Caresmar i Mª Antònia Salvà

Anem al cau, anem a peu...

Arrodoniments_eslogan

El projecte

El nom del treball que realitzem durant el curs rep el nom de PROJECTE o empresa.

Al llarg del curs la Unitat segueix un procés de tres fases: fase de contacte (gairebé tot el primer trimestre), fase de constitució (a l’entorn del Nadal) i fase de realització de projectes (el segon i tercer trimestre).

Durant la fase de contacte prenen contacte els nois i noies nou vinguts amb els veterans de la Unitat. Es fan activitats curtes (que no necessiten la cohesió ni l’organització de la Unitat que requereix el projecte). Es pot experimentar amb diferents petits grups, per veure que tal treballen entre sí els diferents nois i noies.

La fase de constitució consisteix en formar els Equips definitius, que es mantindran junts durant la resta de l’any. Han de ser equilibrats en sexe i edat. Convé posar junts a nois i noies que sabem que s’avindran bé entre ells. Un cop formats els Equips, cadascun haurà d’escollir un Cap d’Equip i un Secretari. Durant aquesta fase també se’ls explica el mètode de la branca de Pioners.

Durant la fase de realització de projectes, els nois i noies proposaran projectes a la Unitat, que després es portaran a terme entre tots.

Primerament cada Equip farà les seves propostes. Aquestes propostes serveixen com a punt de partida per a una deliberació dels Equips i la presentació de contrapropostes i projectes nous.

Un d’aquests projectes és elegit per a ésser dut a terme (l’elecció no es fa per simple votació sinó per consens progressiu). Escollida el projecte, es repartiran les diferents feines a fer entre els Equips.