Minyons Escoltes i Guies de Catalunya - Agrupament Escolta Jaume Caresmar i Mª Antònia Salvà

A.E. Jaume Caresmar i Mª Antònia Salvà

Anem al cau, anem a peu...

Arrodoniments_eslogan

Breu història de l'escoltisme mundial

L’escoltisme és un moviment nascut ara fa 103 anys a Anglaterra, quan Robert Baden- Powell va organitzar un campament amb nois de 12 a 14 anys a l’illa de Brownsea. Baden Powell, observant  els comportaments i les inquietuds dels joves del seu temps, va desenvolupar una proposta educativa que tenia com a objectiu la formació de ciutadans compromesos i responsables.

Baden-Powell va organitzar el seu primer campament amb nois el 25 de juliol de 1907. Es tractava d’una prova per veure que tal funcionava el nou mètode que havia ideat. Prengué 24 nois de diverses procedències i capes socials i se n'anà a la petita illa de Brownsea (a la badia de Poole, sud d'Anglaterra).

Un cop realitzat l'experiment, el 1908, comença la publicació en fascicles del manual, i la campanya de propaganda donà lloc al naixement de nuclis a tot el país i a una ràpida expansió per tota l'illa i part de l'estranger.

Baden-Powell a l'inici de l'escoltisme només s'adreçava a nois entre els 12 i 14 anys, però quan el germans petits volgueren seguir els passos dels grans Baden-Powell va haver de crear amb Vera Barclay un mètode específic per als infants, la branca dels llobatons.

Uns anys més tard, el 1912 Lady Olave Saint Clair Soames, la dona de Baden Powell, va fer una proposta d’escoltisme  per a noies, amb l'ajuda del seu marit: era el naixement del guiatge, les Girl Guides.

El moviment s’estén en poc anys a molts països del món: quinze anys més tard de la creació de l’escoltisme hi havia més d’un milió d’escoltes repartits en 31 països d’arreu del món.

El nombre actual d’escoltes i guies al món supera els 30 milions de persones, repartits en 216 països i territoris arreu del món (si sumem els membres de WOSM o WAGGGS, i els d’altres associacions independents).

Només hi ha 6 països on l’escoltisme no existeix (de vegades per motius polítics). Aquests països són: Andorra, Myanmar, Cuba, Laos, Corea del Nord i Xina. Però a Andorra, Laos i Xina ja existeixen contactes amb l’Oficina Scout Mundial per tal de poder crear alguna associació scout i entrar a formar part de la WOSM.

Al voltant de 300 milions de persones han estat Scouts en algun moment de la seva vida.