Minyons Escoltes i Guies de Catalunya - Agrupament Escolta Jaume Caresmar i Mª Antònia Salvà

A.E. Jaume Caresmar i Mª Antònia Salvà

Anem al cau, anem a peu...

Arrodoniments_eslogan

Qui va ser Baden-Powell?

Retrat que els escoltes van regalar a Baden-Powell el dia del seu casament amb Lady Olave.

Fundador de l’Escoltisme

L’escoltisme i el guiatge existeixen gràcies a Sir Robert Baden-Powell (conegut entre els escoltes com B-P) i a la seva muller Lady Olave.
A l’Anglaterra colonial de finals del segle XIX, el militar Robert Baden-Powell, que havia arribat al grau de coronel, estava destinat a l’Àfrica del Sud i va ser enviat el 1899 a Mafeking, una ciutat clau. Esclatada la guerra dels bòers, en va tenir al seu càrrec la defensa durant l’anomenat "setge de Mafeking", fet que li comportà gran popularitat a Anglaterra. En aquell setge s’havia donat responsabilitats a nois de 12 i 13 anys en tasques auxiliars (missatgers, etc.); B-P reflexionà sobre la possible creació de joves exploradors per la pau que no tan sols actuessin en temps de guerra.

Preocupat per la dificultat de la joventut anglesa per a adaptar-se a la vida a l’aire lliure i en condicions desfavorables, Baden-Powell escrigué Aids to Scouting (Ajudes a l’exploració) el 1899, que anava destinada principalment a militars adults. Aquest llibre, però, arribà a les llibreries d’Anglaterra en plena popularitat del setge, i quan l’any 1901 Baden-Powell torna a Londres, s’adonà que el seu llibre també havia tingut un gran acolliment en els cercles de l’ensenyament juvenil i que, a més, havia desvetllat l’interès d’un gran nombre de nois i noies d’ambdós sexes, que l’escrivien per fer-li consultes sobre l’obra.

Robert Baden-Powell, després de diverses recomanacions, es planteja d’escriure un llibre adreçat directament als nois; ho comença a fer i, com a culminació, el 1907 organitza a l’illa de Brownsea un campament que li serviria de prova, amb una vintena de nois de diferents ambients i classes socials. El resultat final fou la publicació de Scouting for boys (Escoltisme per a nois) el 1908; al llibre, editat en forma de fascicles, hi explicava petites històries i donava consells per a aventurar-se en el Scouting, és a dir, en l’exploració en el medi natural, d’acord amb unes normes de comportament similars a les dels cavallers medievals, sobre els quals deia: «Els cavallers eren els escoltes del temps antic i les seves regles eren molt semblants a la llei escolta que tenim avui». La  gran novetat d’aquesta obra era presentar el desenvolupament de les activitats en el medi natural, sobretot en una societat com l’anglesa, amb un alt grau d’industrialització; molt probablement no deuria ser casualitat que aquest nou moviment sorgís a Anglaterra, on cinquanta anys abans, el 1857, s’havia creat l’excursionista Alpíne Club de Londres, el primer centre d’aquestes característiques.

El llibre de B-P esdevingué la base de l’escoltisme: molts grups començaren a basar les seves activitats en les propostes del llibre, i això suposà l’inici del moviment escolta. La seva expansió fou impressionant: el 1910, dos anys després de publicat el llibre, a Anglaterra ja hi havia 109.000 boy scouts. A partir d’aquí, es va organitzar l’associació Scout anglesa, la primera del món. L’escoltisme, a més, es va estendre ràpidament per diversos països (sobretot de l’àrea d’influència britànica). El llibre de B-P va ser traduït a multitud de llengües (hi ha una edició en català de 1968 –“Escoltisme per a nois” Ed. Gustavo Gili–). El primer grup creat a Espanya ho va ser a Vitòria l’estiu de 1912. El mateix any es varen crear a Barcelona els “Exploradores Barceloneses”. L’abril de 1913 es fundà a Menorca un Comitè Local dels “Exploradores de España”, i el mateix mes es va constituir a València un Comité Provincial que promogué la creació de 12 grups escoltes.

El 1910, a instàncies del rei Eduard VII d’ Anglaterra, Robert Baden-Powell abandona la carrera militar (era tinent general) per dedicar-se plenament al moviment escolta. Començava així el que ell anomenaria la seva «segona vida». B-P, en la formació dels adolescents, tenia com a objectiu directe inculcar als joves el servei a Déu i al propi país.

De primer, l’escoltisme s’adreçava als nois de 12 a 14 anys, que eren els que s’anomenaven pròpiament scouts. El 1916, però, es crea el moviment dels cup-wolfs (llobatons), per a nens de 8 a 12 anys, amb una animació basada en El Llibre de La Jungla de Rudyard Kipling; i el 1918 el dels rovers, per a nois de 15 a 17 anys, amb el llibre Rovering to succes. També, inicialment, l’escoltisme era adreçat només als nois (igual que l’exèrcit), però el 1910 B-P va crear el guiatge (escoltisme femení) per a les noies (les girl-guides), el qual va prendre força el 1912, després del seu casament amb Olave Saint Clair Soames (Lady Olave), ja que la seva dona se’n va fer càrrec de desenvolupar-lo.

 

Procedència d'aquest article: http://www.tinet.org/~jmgv/BP.html i altres fonts.