Minyons Escoltes i Guies de Catalunya - Agrupament Escolta Jaume Caresmar i Mª Antònia Salvà

A.E. Jaume Caresmar i Mª Antònia Salvà

Anem al cau, anem a peu...

Arrodoniments_eslogan

El consellet

La finalitat d’aquesta activitat és la d’introduir el Castor i llúdriga al joc democràtic i ajuda a treballar el progrés personal, és a dir, que nens i nenes participin en la presa de decisions que afecten a tota la Unitat. Ajuden al Castor a descobrir que viu en una col·lectivitat on els acords s’han de prendre entre tots, facilitant així que vagi superant el seu egocentrisme tot escoltant i respectant les opinions dels altres, millorant la seva sociabilitat.

Està format per tota la Unitat, és a dir, Castors de primer i segon any i els caps de la unitat. Les seves funcions són:

1. Decidir aquells aspectes que afecten a tota la Unitat.

2. Revisar el progrés personal de cada Castor/llúdriga i de la Unitat en el seu conjunt.

Es realitza un Consellet per campaments de Setmana santa i un a l'estiu.

a punt pel consellet