Minyons Escoltes i Guies de Catalunya - Agrupament Escolta Jaume Caresmar i Mª Antònia Salvà

A.E. Jaume Caresmar i Mª Antònia Salvà

Anem al cau, anem a peu...

Arrodoniments_eslogan

Com funcionem?

El grup que formem tots junts s'anomena Tropa i ens subdividim en Patrulles, on hi ha un cap que és qui ens coordina. La patrulla està formada per 5 o 6 membres (amb barreja de nois i noies, grans i petits). És una unitat de vida i de treball que pot portar una vida relativament autònoma: fa les seves pròpies reunions i té els seus propis signes d’identitat (nom, distintiu, etc...).

 

Els càrrecs de la patrulla són:


- Cap de Patrulla és un noi o noia de tercer any escollit pels seus companys per liderar-los. Té les següents funcions:

       - Coordinar la Patrulla i convocar reunions de la mateixa.
       - Assegurar que tothom participi en la mesura de les seves possibilitats.
       - Vetllar pels seus companys.

- El segon Cap de Patrulla és un noi o noia de tercer o de segon any, el qual assumirà les funcions de cap de patrulla en absència d’aquest. Amb la qual cosa és dels mes indicats per tenir dos càrrecs.

- El responsable de material és l’encarregat que tot el material de la patrulla estigui ordenat i en perfecte estat, ja que si volem gaudir del material hem de tenir cura d’ell.

- El secretari és l’encarregat d’anar apuntant al quadern de patrulla tot allò que consideri important de les reunions, ja siguin activitats, horaris, avisos i el que es xerri tant a consell d’honors com en assemblees.

- El responsable de farmaciola és l’encarregat de no oblidar-se que partim sense dur la farmaciola i el que ha de controlar que tot estigui en bon estat i si fos necessari ser capaç d’usar-la.

- Responsable d’acampada i coneixement de la natura.

 

Cada membre pot tenir més d’una responsabilitat. La vida en Patrulla la pots definir amb el lema que ja coneixes: "Tots per un i un per tots". Les bases sobre les que es construeix la patrulla són: amistat, sinceritat, discreció i esperit de superació.

 

Grup de noies guia