Minyons Escoltes i Guies de Catalunya - Agrupament Escolta Jaume Caresmar i Mª Antònia Salvà

A.E. Jaume Caresmar i Mª Antònia Salvà

Anem al cau, anem a peu...

Arrodoniments_eslogan

La Promesa a R/NG

1- QUÈ ÉS?

La Promesa escolta a R/NG és el moment en el qual un noi o una noia dóna la seva paraula de fer tot el que pugui per a complir els seus deures, ser útil als altres i plantejar-se si a la Llei Escolta hi troba un model de persona que li sembla digne d’un esforç. En el temps que el rànger o la guia duu a la unitat ha fet un procés en el qual ha anat assumint unes responsabilitats i petits compromisos, així com, també, uns aprenentatges tècnics. Aquesta vivència, aquest progrés, s’ha de plasmar a la promesa.

 

El sentit de la promesa té tres elements: 

1.La lliure acceptació: el ràngers o la guia accepta lliurement cada una de les finalitats de l’escoltisme i n’expressa el seu acord.

2.Un contacte: La promesa determina una relació recíproca entre tu i la unitat: ell/es es compromet a viure la Llei escolta i acceptar els reptes i la unitat es compromet a tenir-lo dins, ser companys que caminen junts i s’ajuden.

3.Una exigència, la Llei: La Llei té l’objectiu d’ajudar als ràngers i les guies a creure, a convertir-se en “homes i dones”, a créixer.

 

2- QUI LA FA?

Un rànger o una guia fa la seva promesa quan està disposat a dir: “Sí, vull viure el joc dels ràngers i guies a la unitat”. Només ell pot determinar el moment adequat. Els caps només preparen un momento de reflexió per tu.

 

3- COM ES FA?

La preparació de la cerimònia de Promesa és la culminació d’un procés seriós i d’un compromís que el rànger o la guia vol assumir. Hi ha moltes formes de fer la Promesa: dependrà de la personalitat de cada un i dels costums del grup.

La Promesa és una CERIMÒNIA: Aquesta cerimònia expressa, de manera simbòlica, el significat de la Promesa:

* El coneixement dels reptes i la Llei Escolta.

* L’adhesió a la proposta de l’escoltisme.

* El recolzament, a la unitat, per ajudar al nou rànger o guia a fer la seva promesa.

* La Promesa és una cosa seriosa, el que no vol dir que hagi de ser trista ni avorrida; la cerimònia ha de ser viva i alegra. L’element musical hi contribuirà: cançons triades pels que fan la Promesa.

 

4- QUAN ES FA?

És necessari que un rànger o una guia hagi tingut temps de familiaritzar-se amb la vida de la unitat per trobar el seu lloc en ella. Alguns suggeriments:

1. Hem d’assegurar-nos que es coneix el funcionament de la unitat, de la proposta escolta i el sentit de la Promesa.

2. No s’ha d’allargar en excés el període d’integració, si no és un cas excepcional.

3. És recomanable que els ràngers i les guies siguin els que demanin fer la seva promesa.

 

promesa