Minyons Escoltes i Guies de Catalunya - Agrupament Escolta Jaume Caresmar i Mª Antònia Salvà

A.E. Jaume Caresmar i Mª Antònia Salvà

Anem al cau, anem a peu...

Arrodoniments_eslogan

Acció de servei

El nom que rep el projecte que es fa a Trucs, s'anomena ACCIÓ DE SERVEI. Com a la resta d'unitats, consta de tres etapes:

1. ETAPA DE DESCOBERTA: inquietud pel món que ens envolta.

En aquesta etapa ens dediquem a descobrir les necessitats del nostre entorn immediat, tot fent visites i excursions a entitats que ja estan treballant en experiències semblants. A aquesta mena de visites se les anomena Descobertes, i ens permetran descobrir i valorar la feina que fan els voluntaris en molts i diversos àmbits. I també desvetllarà les ganes d’actuar i de fer alguna cosa 

Durant aquesta etapa també ens anirem coneixent els uns als altres, i aprendrem a respectar-nos, a admetre als altres i les seves opinions. A això ens pot ajudar el realitzar debats i discussions entre nosaltres sobre temes d’actualitat i d’interès social. 

2. ETAPA DE PROJECCIÓ

Té una duració curta (uns 15 dies). Es tracta de veure com nosaltres podem intervenir sobre el nostre entorn social per ajudar a transformar-lo. Individualment o per equips es fan propostes de possibles projectes.

3. ETAPA D’OPCIÓ I COMPROMÍS

Les activitats que es fan durant aquesta etapa s’anomenen Accions de Servei. Cada membre ha de decidir la seva opció de treball i de compromís en la societat. 

Característiques que ha de tenir una Acció de Servei:

 - Ha de ser un projecte a mitjà termini, i anar acompanyat d’una planificació detallada

- És un projecte a realitzar “al costat d’altra gent” o “per l’altra gent”

- Hem de buscar accions que ens comprometin

- Els objectius han de ser assolibles i avaluables

- En acabat, s’ha de realitzar una memòria de l’Acció (una mena de revisió de com ha anat, que hem après i com ens hem sentit)

- És important que les Accions de Servei no es limitin a fer d’ajudants dins de l’Agrupament Escolta, sinó que tinguin també la possibilitat de descobrir altres realitats fora de l’escoltisme.

TRUCS