Minyons Escoltes i Guies de Catalunya - Agrupament Escolta Jaume Caresmar i Mª Antònia Salvà

A.E. Jaume Caresmar i Mª Antònia Salvà

Anem al cau, anem a peu...

Arrodoniments_eslogan

Projectes i servei

La unitat bàsica de treball: EL TRUC.

El Truc és un grup de joves que es reuneixen lliurement i decideixen junts que volen fer, fixant-se uns objectius de treball i progrés personal i col·lectiu, i que actuen en el seu entorn social per a ajudar a transformar-lo.

La forma de treball és l’AUTOGESTIÓ:

- Els nois i noies prenen les decisions i realitzen les activitats

- Hi ha un elevat grau de confiança entre els membres

- Hi ha d’haver molt bona comunicació

- Tothom col·labora en el treball

L'animador no intervé gaire en la direcció i coordinació del grup, i es limita a fer tasques d’impuls i animació. Per això no se l’anomena Cap, sinó Animador. L’Animador ha d’estimular la participació de tots i ajudar a revisar i aprofundir en les activitats realitzades.

trucs